De Weerribben

belt 12belt 3Nationaal park: De Weerribben

weerribben1Toen onze voorouders ontdekten dat van veen turf te maken was, veranderde het landschap in de kop van Overijssel snel. Binnen driehonderd jaar werd het veen dat zich in de loop van duizenden jaren had gevormd bijna helemaal afgegraven of opgebaggerd. Wat overbleef is een door mensenhanden geschapen gebied: een 3500 hectare groot zompig moeraslandschap waarin smalle stroken land en water elkaar tot aan de einder afwisselen.

Het veen werd uit de trekgaten (de weeren) omhoog gehaald en op de lange smalle legakkers (de ribben) tussen de veenplassen te drogen gelegd. De verveners schiepen een weerribben2landschap van land en water. Het unieke samenspel tussen mens en natuur zorgde op zijn beurt weer voor een opvallende moerasflora- en fauna.Nog altijd is de natuur in de Weerribben volop in beweging. Afgestorven resten van waterplanten zakken naar de bodem. In het ondieper wordende water groeien andere planten. Ook deze sterven af waardoor de bodem weer verder omhoog komt.

weerribben3Door dit proces van dichtslibben en begroeien van de sloten ontstaan kraggen: drijvende pakketten van dode plantenresten. De kraggen vormen een ideale voedingsbodem voor riet.
In dit gebied wordt riet geteeld voor de rieten daken op de boerderijen en huizen. Het riet is van heel goede kwaliteit. Men noemt het ook wel het goud van de Weerribben. Het riet wordt in de winter na de eerste nachtvorsten gesneden als het blad eraf is. Dan worden er veldbossen van gemaakt die later worden doorgebonden tot de handelsbosjes voor de dakdekker.

Vooral in het westelijke open landschap van de weerribben kunt u in de winter- en weerribben4voorjaarsmaanden de rietsnijders aan het werk zien. Moerasbossen, hooilanden, veel water, wuivend riet, jodelende wulpen, zwevende kiekendieven, uitbundig bloeiende orchideeën: dàt is de Weerribben.

weerribben5In 1992 werd de Weerribben uitgeroepen tot Nationaal Park. Dat betekent dat dit bijzondere gebied extra aandacht krijgt in de vorm van natuurbeheer en -ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en extra middelen voor natuurvriendelijke recreatie.

Bron: Staatsbosbeheer